Studerande

Som studerande vid Tandhygienistprogrammet kan du kostnadsfritt vara studerande medlem i Sveriges Tandhygienistförening, STHF.

Som medlem i STHF får du;

  • TandhygienistTidningen med sex nummer per år
  • Aktuell information som berör tandhygienistens yrkesområde
  • Inbjudan till kurser
  • Information och råd vid anställningsfrågor

Som medlem i STHF är du också ansluten till SRAT, ett Sacoförbund

Medlemsansökan STHF
Ansökan AEA