Informationsmaterial för nedladdning

Nedan följer en förteckning över broschyrer/foldrar som kan laddas ned som pdf, genom att klicka på den titel du önskar.

Arbetsmiljöprogram

Barn som far illa

Bokföring

Etiska Regler & Kommentarer

Hygien- och smittskyddsrutiner för tandvården

Kvalitetssäkra patientjournalen

Lönepolitiskt program leg. tandhygienister

Marknadsföring och sociala medier 

Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Patientsäkerhet 

Sveriges Tandhygienistförening opinion