2017-06-29TandhygienistTidningen

ThTidn_3.17

TandhygienistTidningen är en medlemstidning för Sveriges Tandhygienistförening, som utkommer med ett nummer varannan månad. Tidningen speglar aktuella händelser, publicerar artiklar och referat som berör tandhygienistens yrkesutövning.

För annons- och utgivningsplan 2017 samt övrig teknisk information, se aktuell länk nedan;

Prislista och utgivningsplan för annonser 2017 och 2018


Chefredaktör
redaktion@tandhygienistforening.se

Vetenskaplig redaktör
Katarina Konradsson

Författaranvisning vetenskaplig artikel för nedladdning

Annonser
annons@tandhygienistforening.se

Prenumeration
info@tandhygienistforening.se

Utgivningsplan 2017

Nr 4, sista materialdag 21 augusti, utgivning v. 23
Nr 5, sista materialdag 9 oktober, utgivning v. 45
Nr 6, sista materialdag 20 november, utgivning v. 51

Utgivningsplan 2018

Nr 1, sista materialdag 30 januari, utgivning v. 8
Nr 2, sista materialdag 9 mars, utgivning v. 15
Nr 3, sista materialdag 7 maj, utgivning v. 23
Nr 4, sista materialdag 14 augusti, utgivning v. 37
Nr 5, sista materialdag 15 oktober, utgivning v. 46
Nr 6, sista materialdag 20 november, utgivning v. 51