2017-06-01TandhygienistTidningen

ThTidn_3.17

TandhygienistTidningen är en medlemstidning för Sveriges Tandhygienistförening, som utkommer med ett nummer varannan månad. Tidningen speglar aktuella händelser, publicerar artiklar och referat som berör tandhygienistens yrkesutövning.

För annons- och utgivningsplan 2017 samt övrig teknisk information, se aktuell länk nedan;


Chefredaktör
Margaretha Malmquist
tel 0708-45 62 66

Vetenskaplig redaktör
Katarina Konradsson

Författaranvisning vetenskaplig artikel för nedladdning

Annonser
Lillemor Nordenhammar
tel 0708-11 43 69

Prenumeration
info@tandhygienistforening.se

Utgivningsplan 2017

  • Nr 3, sista materialdag 8 maj, utgivning v. 23
  • Nr 4, sista materialdag 21 augusti, utgivning v. 23
  • Nr 5, sista materialdag 9 oktober, utgivning v. 45
  • Nr 6, sista materialdag 20 november, utgivning v. 51