2017-04-06TandhygienistDagar

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagar med ett aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program. Inbjudan når alla medlemmar och annonseras fortlöpande i TandhygienistTidningen, på Facebook och under denna rubrik.

Projektansvarig
Lillemor Nordenhammar

Projektledare
Margaretha Malmquist

TandhygienistDagarna 2018 

 Wisby_Strand

TandhygienistDagarna 2018 arrangeras på Gotland och Wisby Strand den 22-24 april.

TandhygienistDagar 2017 –
Hälsomyter, Erosioner & Munhälsa

ThygDagar_2017

STHFs TandhygienistDagar 2017 arrangerades på Svenska Mässan och Hotel Gothia Towers den 2-4 april i Göteborg.

Läs mer>