2017-06-22Vetenskapligt Råd

STHFs Vetenskapliga Råd har till uppgift att vara sakkunnigt i vetenskapliga frågor.
Därtill ska rådet

  • stimulera tandhygienister att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • sprida forskningsresultat som kan användas i tandhygienistens kliniska verksamhet och på så sätt bidra till tandvårdens utveckling
  • arbeta för att området oral hälsa förankras vid landets universitet och högskolor
  • medverka till den nationella och internationella utvecklingen inom området oral hälsa

I rådet ingår följande ledamöter;

2017

Protokoll 1.17
Protokoll 2.17

2016

Protokoll 1.16
Protokoll 2.16
Protokoll 3.16
Protokoll 4.16