Vad gör STHF?

  • bevakar både yrkes- och fackliga frågor
  • bevakar frågor om fort- och vidareutbildning
  • bevakar utbildningsfrågor och anordnar fortbildning/kurser
  • bevakar och förhandlar löner och allmänna anställningsvillkor
  • ger ut TandhygienistTidningen med sex nummer per år
  • delar årligen efter ansökan ut stipendier
  • representeras regionalt via lokala tandhygienistföreningar
  • har nätverk med nordiska tandhygienistföreningar
  • ingår i den europeiska organisationen för tandhygienister, European Dental Hygienists Federation, EDHF samt den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental Hygienist's, IFDH

STHFs stadgar 2017