2014-06-04Thusab, Tandhygienisternas Utbildnings- och Service AB

Thusab, är Sveriges Tandhygienistförening, STHFs helägda bolag. Den huvudsakliga verksamheten består av fortbildnings- och kursverksamhet, marknadsföring och försäljning av profilprodukter.

Lillemor Nordenhammar, vd Thusab

Thusab's styrelse 2014 består av;