2017-06-28Kansli

Sveriges Tandhygienistförening
Box 1419
111 84 Stockholm
Tel 08-442 44 60
Fax 08-442 44 80
E-post info@tandhygienistforening.se

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 48

Förhandlare
Ann Garö
Maria Yngvesson
Frida Lingehall

Förbundsjurist
Sophie Silverryd

Sekreterare
Marie Samuels

Ordförande
Yvonne Nyblom

Vice ordförande, ekonomi ansvarig
Ingela Jägestrand

Kommunikatör
Lena Munck