Till arkivet för Maj, 2017

Tandhygienister prioriteras!

Våren tvekar, medan vi väntar och längtar efter värme. Men varm i hjärtat blir man i alla fall av arbetet med att ta fram en ny examensordning för tandhygienistexamen som pågår med full kraft. 

Efter det första mötet i referensgruppen har den arbetsgrupp som utsågs varit aktiva. Utifrån den befintliga examensbeskrivningen för tandhygienistexamen och andra medellånga utbildningsbeskrivningar har formuleringar för vad som måste uppgraderas och finnas med i en ny version skett. Besök har genomförts vid tandhygienistprogrammen vid Karolinska Institutet, Stockholm och vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg för att konkret visa hur programmen arbetar.

Möten i arbetsgruppen har resulterat i ett första utkast till en ny examensbeskrivning. Dokumentet har nu granskats och diskuterats i referensgruppen. Ett spännande och kreativt arbete där valörer på ord och uttryck stötts och blötts för att verkligen spegla vad målen för utbildning är.

Utbildningsdepartementet kommer nu att ställa samman ett nytt utkast utifrån diskussionerna för att förslaget åter igen ska analyseras i slutet av maj månad. Det blir mycket spännande att se om vi hittar alla nycklar till en bra och relevant examensbeskrivning, förutsättningarna ser bra ut!

Det har dock inte avsatts några pengar i den av regeringen nyligen presenterade tilläggsbudgeten. Det är en absolut förutsättning för att tandhygienistprogrammen ska klara omställning att de ekonomiska förutsättningarna också kommer på plats.

Samtidigt finns positiva signaler att arbete pågår för att tillskapa fler platser på tandhygienistprogrammen och även på nya orter.

STHF har också fått information från flera håll att tandhygienister prioriterats i årets löneöversyn, något som känns både självklart och välkommet! 

Publicerad den 04 maj, 2017 av Yvonne Nyblom

Kommentarer

Namn (obligatoriskt och visas) E-post (obligatoriskt, visas ej) Kommentar
Yvonne Nyblom

Yvonne Nyblom

Ordförande i Sveriges Tandhygienistförening

Detta får du som medlem

Sveriges Tandhygienistförening är organisationen för landets alla tandhygienister antingen du arbetar privat, offentligt eller som egen företagare.

Studerar du?

  • Gratis medlemskap under studietiden
  • TandhygienistTidningen
  • Nyhetsbrev
  • Råd om anställning och lön.

Bli medlem här

Studerar du till Tandhygienist?

• gratis medlemskap under studietiden
• TandhygienistTidningen
• nyhetsbrev
• råd om anställning och lön

Bli studerandemedlem i STHF nu!