Till arkivet för Maj, 2017

Engagemang och motstånd i Europa

De senaste veckorna har bjudit på många möten med människor från hela världen som är engagerade i tandvård. Det har handlat om utbildning, om karies, kommunikation och professionsutveckling.

Det är så inspirerande och intressant att ta del av hur kollegor arbetar med sina professionsfrågor utifrån skilda förutsättningar. Ett starkt engagemang för att bidra till en bättre munhälsa präglar diskussionerna men också ett motstånd som kännetecknar en del av tandvårdens aktörer.

Det gör mig alltid lika förundrad att konstatera att det hos en del finns ett starkt motstånd mot tandhygienister och en förstärkt och harmoniserad tandhygienistutbildning.

Det kan kännas länge sedan situationen var densamma i Sverige även om det fortfarande finns de som inte accepterar en självständig tandhygienist. En stor majoritet ser fördelarna och välkomnar utvecklingen med tandvårdsteam som gemensamt bidrar ifrån sina respektive kunskapsområden.

I många länder är det tydligt att det främst är konkurrens om patienterna motståndet handlar om. Ofta utbildas alldeles för många tandläkare och många erkänner öppet att de är rädda att förlora patientunderlaget om munhälsan blir bättre. Att konkurrera med andra tandläkare är en sak men man vill inte ha konkurrens av tandhygienister. På de flesta håll finns inte heller något försäkringsstöd eller statliga subventioner till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Tandvården blir därför många gånger dyr och människor prioriterar då akuta tillstånd.

Ofta är det stora organisationer som exempelvis WHO som går i täten för behovet av förebyggande insatser för en god hälsa. Men även politiker förstår ofta den kostnadsbesparing det skulle innebära att sänka kostnaderna för den reparativa tandvården, som idag enligt uppgift från The Platform for Better Oral Health in Europe uppgår till nästan 80 miljarder årligen i Europa. Till detta kommer kostnader för sjukfrånvaro samt risk för andra sjukdomstillstånd som orala sjukdomar kan bidra till.

Som tandhygienister kan vi vara med att stärka munhälsan och utjämna ojämlikheten som råder på många håll i världen. Då behövs tandläkare med en ett preventivt förhållningssätt i den rehabiliterade vården och välutbildade tandhygienister som har förutsättningar att arbeta brett med hälsofrämjande och förebyggande insatser.  

Publicerad den 30 maj, 2017 av Yvonne Nyblom

Kommentarer

Namn (obligatoriskt och visas) E-post (obligatoriskt, visas ej) Kommentar
Yvonne Nyblom

Yvonne Nyblom

Ordförande i Sveriges Tandhygienistförening

Detta får du som medlem

Sveriges Tandhygienistförening är organisationen för landets alla tandhygienister antingen du arbetar privat, offentligt eller som egen företagare.

Studerar du?

  • Gratis medlemskap under studietiden
  • TandhygienistTidningen
  • Nyhetsbrev
  • Råd om anställning och lön.

Bli medlem här

Studerar du till Tandhygienist?

• gratis medlemskap under studietiden
• TandhygienistTidningen
• nyhetsbrev
• råd om anställning och lön

Bli studerandemedlem i STHF nu!