2015-05-13Utbildningar få nu godkänt av UKÄ

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gav förra året tandläkarutbildningarna vid Malmö högskola och Karolinska institutet omdömet bristande kvalitet och ifrågasatte skolornas tillstånd att utfärda examen. Skolorna fick till februari i år på sig att komma tillrätta med bristerna.

Med de åtgärder som lärosätena nu har vidtagit bedömer UKÄ att båda skolorna uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningarna ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Det finns därmed inga skäl att ifrågasätta examensrätten.

-Det är förstås ett mycket glädjande besked, säger professor Björn Klinge, dekanus för Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Även tandhygienistutbildningen vid KI får godkänt efter vidtagna åtgärder såväl som tandteknikerutbildningen och tandhygienistutbildningen vid Göteborgs universitet.

Tandhygienistutbildningen vid Karlstad universitet, som också visade bristande kvalitet förra året, kommer lläggas ned.