2017-06-12Tandhygienistprogram startar i Skövde

Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen är i en avsiktsförklaring överens om att starta utbildningen i Skövde. Planerad programstart är tidigast höstterminen 2019. Intaget beräknas blir 30 studenter per år, vilket innebär att det kommer att bli 90 helårsstudenter när programmet är fullt utbyggt, skriver Skaraborgs Allehanda.

- Det är väldigt viktigt. Behovet är stort, säger tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson.