2017-02-28Tandhygienister och läkare ökar snabbast

Yrkesgrupperna i vården växer olika fort, och skillnaderna ökar. På fem år har läkarna blivit tio procent fler i förhållande till befolkningen, samtidigt som specialistsjuksköterskorna har blivit sju procent färre. Det framgår av Socialstyrelsens årliga sammanställning.

Totalt sett ökar antalet legitimerade utövare i nästan alla yrkesgrupper som ingår i rapporten Nationella planeringsstödet 2017 – tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. 

Den största ökningen finns bland tandhygienister (+11%), läkare och specialistläkare, sett till utvecklingen över fem år. Tillgången till sjuksköterskor, barnmorskor, specialisttandläkare och tandläkare är närmast oförändrad per 100 000 invånare. Specialistsjuksköterskor är den grupp som har blivit färre under perioden, både i antal och i förhållande till folkmängd.

Nationella planeringsstödet 2017