2016-11-10STHF deltager i referensgrupp för arbetet med ny tandhygienistexamen

Utbildningsdepartementet har med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2013 om treårig tandhygienistutbildning, inbjudit STHF att deltaga i en referensgrupp med uppgift att ta fram en examensbeskrivning.

Arbetet kommer att starta under januari 2017 och pågår under våren.
 
- Det är naturligtvis med stor glädje vi nu kan konstatera att arbetet ska starta och att vi därmed kommer få en enhetlig utbildningsstruktur omfattande 180 högskolepoäng. Den osäkerhet som lärosäten, studenter och tandvårdens verksamheter länge haft att hantera kan nu övergå till en mer trygg planering inför framtiden, säger STHFs ordförande Yvonne Nyblom i en kommentar.