2016-04-03Skriv rätt intyg för tandvårdsstöd

Glöm inte munhälsan! I en debattartikel på lakartidningen.se skriver bl a Marie Sand, ledamot i STHF att läkare bör fråga patienten om munhälsa och skriva ut intyg för extra tandvårdsstöd till den som är berättigad.

Läkartidningen. 2016;113:DYT6,
Lakartidningen.se 2016-04-01