2017-06-20Reducerad avgift för föräldraledig medlem

Under senare år har önskemål framförts från STHFs medlemmar om en reducerad medlemsavgift under föräldraledighet.

Det är av stor vikt att behålla sitt fackliga medlemskap under en föräldraledighet, både före, under och efter ledigheten kan det behövas både råd och stöd.

STHFs kongress 1-2 april 2017, beslutade därför efter proposition från STHFs styrelse att reducerad medlemsavgift skall utgå under föräldraledighet i maximalt 12 månader fr o m att föräldraledigheten startat samt anmälts till förbundet.

Avgiften ska beräknas enlig beskrivna medlemsavgiftskategorier och träder i kraft den 1 juli 2017.