2017-04-06Pia Andersson tilldelas årets Sture Nyman stipendium

Pia Andersson

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till minne av professor Sture Nyman tillkännagavs vid årets TandhygienistDagar, som genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg den 2-4 april.

I konkurrens med flera andra intressanta och angelägna projekt tilldelades stipendiet
på 25 000 kronor till leg. tandhygienist, biträdande professor Pia Andersson vid Högskolan Kristianstad.

Forskningsprojektet har titeln: Intensifierade munvårdsåtgärder för att minska vårdrelaterad lunginflammation hos äldre ortopedpatienter som opereras i nedre extremiteter.

Syftet med projektet är att undersöka om intensifierade munvårdsåtgärder minskar vårdrelaterad pneumoni hos personer 65 år och äldre som genomgår ortopedkirurgisk behandling i nedre extremiteterna. Studien ska undersöka om det finns skillnader i munstatus hos de patienter som utvecklar pneumoni respektive inte gör det.

Motiveringen lyder: Projektet är mycket relevant för oral hälsa och för tandhygienistprofessionen. Det är ett angeläget och relativt obeforskat område, som rör äldre patienter i en utsatt position. Projektet kommer att belysa hur samarbetet med hälso- och sjukvården kan stärkas och minska lidandet för den vårdberoende personen.

Pia Andersson är sektionschef vid Sektionen för hälsa och samhälle, biträdande professor i oral hälsa vid Högskolan Kristianstad och dr. Odontologisk vetenskap. Hon är också ledamot i Sveriges Tandhygienistförening, STHFs vetenskapliga råd.