2013-01-16Nya regler för tandblekning

Det nya EU-direktivet, 2011/84/EU, som implementerats av Läkemedelsverket, LVFS 2012:20, innebär att endast blekningsprodukter klassificerade som kosmetiska produkter som får användas inom EU.

Kosmetiska tandblekningsprodukter som får säljas direkt till konsument kan innehålla upp till och med 0,1 % väteperoxid.

Kosmetiska tandblekningsprodukter som innehåller mellan 0,1 % och 6,0 % väteperoxid (motsvarar max 16,62 % karbamidperoxid) får endast säljas till tandläkare.

Produkter där den frigjorda väteperoxiden innehåller mer än 6 % väteperoxid är förbjudna.

Tandblekning får inte utföras på personer under 18 år.

Internblekning av rotfyllda tänder omfattas av samma regelverk.

Vid tandblekning med produkter innehållande mellan 0,1 % och 6,0 % väteperoxid gäller följande:

  • Tandläkare ska utföra undersökning och riskbedömning inför tandblekning.
  • Vid första tandblekningstillfället ska tandläkare utföra behandlingen. Om det går att garantera en likvärdig säkerhetsnivå kan detta också ske under direkt överinseende av en tandläkare.
  • Tandläkaren ska försäkra sig om att patienten inte använder produkten oftare eller längre än den är avsedd att använda.
  • Om inga kontraindikationer föreligger kan produkten därefter lämnas ut till patient för användning i hemmet.
  • Vid förnyad tandblekningsbehandling ska samma rutin som ovan gälla.

För tandhygienister innebär detta att rutiner för säkerställande av regelverket upprättas.
I de fall där tandhygienist är delaktig i tandblekningsprocessen på klinik är det viktigt att tandläkarens undersökning och bedömning dokumenteras i journalen.

Läkemedelsverket ansvarar för tillsyn av produkterna, Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen av behörighet. Kommunerna ansvarar för tillsyn vid exempelvis skönhetssalonger och frisörer.

För ytterligare information;
Läkemedelsverket, Bestämmelser för tandblekningsprodukter
Läkemedelverkets föreskrift LVFS 2012:20

Socialstyrelsen Nya regler för tandblekning

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, anser inte att EU-direktivet bygger på faktiska förhållanden i flera EU-länder, däribland Sverige. STHF arbetar därför aktivt tillsammans med företrädare från andra länder för att få till stånd en justering av förutsättningarna för direktivet, säger Yvonne Nyblom, ordförande STHF.