2017-05-17Nya perspektiv på munhälsa hos barn med funktionsnedsättningar

Den medicinska diagnosen räcker inte för att planera god tandvård för barn med funktionsnedsättningar, visar en ny avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University,  där tandläkare Johanna Norderyd har undersökt de biopsykosociala faktorernas betydelse för barnens orala hälsa och tandvårdsomhändertagande.

– Bra munhälsa är viktigt för alla, men för barn med funktionsnedsättningar kan det vara extra viktigt. Dålig munhälsa kan förvärra en funktionsnedsättning och vice versa. Och ett barns intellektuella kapacitet och fungerande har stor betydelse för hur tandvården kan utföras, säger Johanna Norderyd som är specialist i barntandvård vid Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Hon har lång erfarenhet av att möta barn med funktionsnedsättningar och har saknat ett vetenskapligt sätt att beskriva helhetsperspektiv.

Läs mer>