2017-01-02Nya medlemsavgifter i STHF

Sveriges Tandhygienistförening, STHF har beslutat att höja medlemsavgiften 2017 för samtliga medlemmar fr.o.m. 17 01 01.

Detta under förutsättning att STHFs kongress (2017 04 01) bifaller budget och styrelsens proposition om medlemsavgifter.

Höjningen för heltidsanställda och egna företagare blir tio kronor per månad och för deltidsanställda, passiva och pensionärer samt arbetslösa med fem kronor per månad.

Justering av medlemsavgiften gjordes senast 2014

Ingela Jägestrand
Vice ordförande/ ekonomiansvarig STHF