2011-05-09Nationella riktlinjerna för vuxentandvård

Socialstyrelsen publicerar fr o m tisdag den 10 maj riktlinjerna och de finns tillgängliga på Socialstyrelsen webbplats. Du har på webbplatsen möjlighet att använda sökfunktionen "sök i riktlinjerna" om olika behandlingsåtgärder. Du har också möjlighet att ladda ner eller beställa dokumentet "Stöd för styrning och ledning" där du får en bra sammanfattning och beskrivning av alla riktlinjer.

Det finns också mycket annat material om riktlinjerna (metodbilaga, hälsoekonomi, biverkningar, vetenskapligt underlag mm) att hitta på webbplatsen: www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer>