2011-06-21Momspliktig försäljning av tandvårdsprodukter

Till såväl STHFs kansli som till etiska rådet har frågan ställts angående momspliktighet vid försäljning av tandvårdsprodukter.
I korthet gäller följande; Vård är inte momspliktig, dvs. tandvård som utförs av tandhygienist och tandläkare är inte momspliktig.
Försäljning av tandvårdsprodukter är däremot momspliktig oavsett omfattning av försäljning. Det gäller t ex tandborstar, tandstickor, tandtråd och mellanrumsborstar.

Beroende på företagsform så hanteras redovisningen enligt nedan.

Enskild firma
Vid liten omfattning av försäljning behöver momsredovisning endast göras i inkomst-deklarationen en gång per år. Gränsen går vid en försäljning exkl moms på 1 mkr per år.
Den som redovisar moms i inkomstdeklarationen betalar in preliminär F-skatt månadsvis tillsammans med preliminära egenavgifter. Beloppen baseras på den preliminära deklaration som lämnas till skatteverket i samband med registrering.

Aktiebolag/Handelsbolag
Samma regler som ovan bortsett från att egenavgifter ej betalas.

För ytterligare information och frågor