2017-03-27Lönepåslag för tandhygienister i Region Norrbotten

Grattis tandhygienister Norrbotten, ett idogt lokalt fackligt arbete har gett resultat. Alla legitimerade tandhygienister i Region Norrbotten får ett extra lönepåslag på 1433 kronor per månad från 1 april, utöver den ordinarie lönerevisionen.

- Jag har varit med i lönedelegationen i drygt fyra år, berättar Christina Björling som är lokal löneförhandlare för tandhygienisterna i SRAT.  Vi har kämpat för tandhygienistgruppen varenda år. Löneläget är lågt och lönespridningen dålig. Nu har vi kommit en bra bit på väg!

På ett förmöte med arbetsgivaren inför löneöversynen i höstas påtalade lönedelegationen bland annat att livslönen för tandhygienister är dålig, medlemmarna totalt går 1,7 miljoner back och utbildningen lönar sig helt enkelt inte. Som stöd i sin argumentation hade man Sacos livslönerapport som kom i oktober 2016. 

- Jag är övertygad om att Saco-rapporten är en av anledningarna till att arbetsgivaren nu satsar på tandhygienistgruppen samt bristen på tandhygienister i delar av regionen, säger Christina Björling, som är ordförande i Sveriges Tandhygienister Norrbotten.