2015-12-08Förutsättning för obligatoriska riktlinjer utreds

Förutsättningarna för att göra nationella riktlinjer obligatoriska ska utredas av Sofia Wallström, generaldirektör på TLV.

Syftet med utredningen är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män, tillsätter regeringen en utredare som ska överväga och lämna förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås.

Utredningen ska också kartlägga pågående initiativ och samarbeten för att öka följsamheten till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården.

Sofia Wallström har varit generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket sedan 2013 och tidigare bland annat huvudsekreterare i utredningen som ledde fram till det nuvarande tandvårdsstödet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017.

Läs mer på regeringens hemsida: ”Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”.