2015-09-30Förtydligande kring åldersbestämning med hjälp av röntgen

Röntgen för att bestämma en persons ålder ska bara användas om det är en del i en medicinsk helhetsbedömning och endast om en läkare eller tandläkare bedömt att undersökning kan tillföra fakta som påverkar åldersbedömningen.

Under sommaren och början av hösten har begäran om röntgenundersökning riktats till tandvårdskliniker utan att vara ett led i en medicinsk åldersbedömning. Strålsäkerhetsmyndigheten vill därför förtydliga vilka regler som gäller.

Att använda röntgen för att bestämma en persons ålder är bara berättigat som ett led i en medicinsk helhetsbedömning och ska endast genomföras om en läkare eller tandläkare bedömt att en röntgenundersökning kan tillföra fakta som påverkar åldersbedömningen.

Röntgenundersökningar vid medicinska åldersbedömningar ska betraktas som medicinska bestrålningar av personer med anledning av rättsliga undersökningar. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:35) om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning ska därför tillämpas. Av dessa framgår att alla röntgenundersökningar måste bedömas som berättigade av läkare eller tandläkare innan de genomförs. För att en bestrålning ska anses vara berättigad behöver den, i detta fall, ge en nytta för personen eller samhället som är större än den skada som bestrålningen beräknas orsaka.

Strålsäkerhetsmyndigheten informerar om regler för användning av röntgen för åldersbestämning för nedladdning