2012-12-16Beteendemedicinsk prevention och behandling – konsensuskonferens

Den 17-18 oktober hölls en konsensuskonferens i Stockholm vars mål var att skapa en gemensam bild om hur åtgärden "beteendemedicinsk prevention och behandling" från tandvårdsriktlinjerna ska tolkas och användas.

I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård fick åtgärden "beteendemedicinsk prevention och behandling" stor uppmärksamhet i samband med publiceringen av riktlinjerna. Åtgärden, som den beskrivs i litteraturen, är ny för tandvården vilket innebär att kunskapen om vad den innebär är begränsad.

Konferensens syfte var att skapa en gemensam bild av åtgärdens innebörd

Svensk samhällsodontologisk förening har i samarbete med Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Tandhygienistförening, företrädare för Sveriges tandläkar- och tandhygienistutbildningar och Socialstyrelsen under året arbetat med att ta fram ett diskussionsunderlag till en konsensuskonferensen.

Målet med konferensen var att skapa en gemensam bild av vad åtgärden innebär, vilka sorts patienter som är i störst behov av åtgärden och vilken utbildning som krävs för att tillämpa den.

Resultatet av konferensen presenterades i samband med den odontologiska riksstämman i Göteborg november 2012.

Brev lärosäten
Kursbeskrivning Beteendemedicinsk prevention och behandling

Presentationer från koncenskonferansen för nedladdning: