2016-03-04Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp

En expertgrupp har enats om en förtydligande skrivning vad gäller behandlingsrekommendationen ”Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården” som utkom 2012. Där man bl a säger att rutinmässig antibiotikaprofylax för att förebygga infektiös endokardit i samband med odontologiska ingrepp inte rekommenderas.

Se Läkemedelsverket hemsida